Signerte avtale mot matsvinn

Regjeringen og matbransjen er blitt enige om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Dette som et bidrag til å nå FNs bærekraftsmål. Anslag viser at en tredel av all mat som produseres i verden, blir ødelagt eller kastet.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen (t.v.), Geir Ove Ystmark (Sjømat Norge), Camilla Beck Sætre (Insula AS), Anne-Hilde Midttveit (Lerøy Seafood Group AS) og Jørgen Seliussen (Pelagia AS). Foto: Sjømat Norge. 

Nyheter

Over 40 bedrifter fra de matproduserende næringene og handelen stilte opp i Klima- og miljødepartementet i forrige uke for å signere hver sin avtale med statsråd Vidar Helgesen. Av disse er det fem sjømatbedrifter som samlet står for en vesentlig del av matproduksjonen i Norge.


Promoterte ny pølse-app i rosa limousin

Kurt Falch Stokke har laga ein app som mellom anna skal styrke lokale bedrifter og hindre matsvinn. – Dette er berre pilotprosjektet, seier gründaren.

– Hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser, sa Helgesen, som berømmet bransjene og bedriftene for engasjementet. Han undersreket samtidig at det er nå arbeidet begynner med å finne gode tiltak.

I juni undertegnet Sjømat Norge en bransjeavtale mot matsvinn. Nå følger en rekke bedrifter opp og slutter seg til avtalen. I den første runden er det Salmar AS, Salmon Brands, Lerøy Seafood Group AS, Pelagia AS og Insula AS som signerer.


Vil skape ein «grøn kyrkjelyd»

Matvarebutikkar, kyrkja i Nordfjord og bondeorganisasjonar vil samarbeide for å bidra til at mat som kan nyttast ikkje blir kasta.

– Sjømat har lavt miljømessig fotavtrykk og er klimavennlig mat. Likevel kan miljøavtrykket bli enda lavere, blant annet ved å sørge for at maten som produseres utnyttes på beste måte, heter det i en pressemelding fra Sjømat Norge.

Den første store oppgaven for sjømatnæringen er å klarlegge hva som faller inn under definisjonen «matsvinn» i fiskeslakterier, fiskemottak og foredlingsbedrifter – og kartlegge hvilke mengder dette utgjør. Det foreligger allerede et prosjektforslag og finansieringen er sikret.


– Samarbeid mellom produsenter og dagligvarehandelen om blant annet emballasjeløsninger samt riktig bruk av holdbarhetsmerking kan være med på å redusere matsvinn. For en næring som eksporterer 95 prosent av sin produksjon, og som dekker sjømatbehovet for mer enn 120 millioner mennesker på årsbasis verden over, er dette tiltak som også har stor verdi utenfor Norges grenser, sa Trond Davidsen på vegne av Sjømat Norge da bransjeavtalen ble undertegnet av fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner i juni.