Lokale verksemder tar del i bygginga

Eid industrihus KF går i sluttforhandlingar med Veidekke om bygginga av Sagastad på Nordfjordeid.

Slik kan Sagastad i sjøkanten på Nordfjordeid bli sjåande ut. Illustrasjon: Nordplan 

Nyheter

– Veidekke er innstilt som nummer ein, og no går vi i kontraktforhandlingar med dei. Dette er ei såkalla hovudentrepriseform, så entreprenøren som har byggfag er den som må koordinere dei andre tekniske faga, forklarar Ove Bjørlo i Eid industrihus.

Med seg har Veidekke verksemdene Caverion på elektro, Isovent på ventilasjon, Nesbakk på rør og Normatic på SD-anlegg.


Prosjektet har eit budsjett på 27 millionar pluss moms. Det kom inn seks anbod på bygginga.

– Veidekke låg ein million over kalkylen, medan den dyraste låg 6,5 millionar kroner over det igjen, fortel Bjørlo.

Bygginga skal starte rundt juletider i år, og bygget skal stå ferdig 1. januar 2019.