Har ansatt «tungvekter»

Stadt Towing Tank (STT) i Måløy har ansatt Dr. Ing. Karl Christian Strømsem som ny forskning- og innovasjonssjef.
Nyheter

Det hydrodynamiske testsenteret i Blålid på fastlandet, som er bygget opp i løpet av de siste åtte årene, forsterker herved staben sin med de selv omtaler som «en tungvekter innen hydrodynamikk».

– Vi er et testsenter for morgendagens innovasjoner i havrommet. Det er derfor viktig for oss og våre kunder at vi styrker forsknings- og innovasjonskompetansen med en egen FoI-avdeling, sier daglig leder Vegard Åstebøl Larssen i STT.

Han opplyser at med 32 års fartstid i bransjen har Strømsem vært med på flere tiår med utvikling i maritim bransje - fra oljeeventyr til dagens grønne horisont og økt fokus på miljøteknologi.

– Det har vært en rivende utvikling siden vi gjorde alle testene på Heidrun-plattformen i 1990. Her avdekket vi ringingsproblemetikken som gjorde at man måtte bygge om både Troll og Draugen-plattformene som snart var ferdige. Nå ser vi konturen av et paradigmeskifte innen hydrodynamisk testing hvor numerisk modellering kombinert med raske og sofistikerte tester gjør at utviklingen kan gå mye raskere enn før på de fleste områder. Alt fra akvakultur til fornybar energi, og selvfølgelig også innen de tradisjonelle maritim, olje og gass-industriene, sier Karl Christian Strømsem.

Strømsem har doktorgrad innen hydrodynamikk – og et av fokusområdene blir å videreutvikle testsenteret – gjerne med FoI-status på sikt, opplyser selskapet.

– Senteret har i dag tung kompetanse innen områdene maritim-, marin- og fornybar energiteknologi. Etter siste oppdatering av både teknologi og software er STT et av testsenterene jeg har vært i kontakt med i verden som har kapasitet til å kjøre avanserte prosjekter med høy kvalitet på leveransene og en kort leveringstid, sier Strømsem.

STT er en stab med bakgrunn innen Msc. Engineering cybernetics, Msc. Renewable energy, Msc. Marine, Bsc. Marine engineering, Phd. Hydrodynamics.  Strømsem bringer med seg et stort nettverk i arbeidet og kobler Stadt Towing Tank med bedrifter som sitter med innovative idéer samt universiteter og høyskoler i utlandet. 

Åstebøl Larssen forklarer at tilgjengelige og effektive testfasiliteter som STT er avgjørende for innovasjonstakten – med kort vei fra idé til prototype og kommersialisering.

– I den grad industrien/virksomheten jobber med nye design og løsninger innen havrommet vil avansert simulering og testfasiliteter være avgjørende som del av kvalitetssikringen i innovasjonsprosessen.

Her har STT utført tester for nye typer skip, innovative oppdrettsanlegg, vindmøllefundament, installasjonsfartøy for vindmøller,  bølgekraftverk, tidevannskraftverk, flytende brokonstruksjoner, tauverk for seismikk, paravaner for seismikk. I løpet av de siste årene har selskapet begynt å levere numeriske analyser (simulering og CFD) til støtte for kunder under designarbeidet. Med Strømsem på laget tilbyr testsenteret nå også analyser innen slanke konstruksjoner og marine operasjoner ved bruk av programvare som OrcaFlex.

– Fremtiden er lys for testsenteret – det er mer fokus på innovasjoner i havrommet enn noen gang. Og større  prosjekter både i Norge og internasjonalt er på trappene, avslutter Vegard Åstebøl Larssen.