Slik stemte «våre» i Kystveg-saken

Samtlige lokale representanter i Fylkestinget stemte for en bru over Nordfjorden.

Fylkestinget slo onsdag fast at de ikke aksepterer ferje som en midlertidig løsning mens de venter på bru over Nordfjorden. Samtidig bevilget de penger til å starte vegarbeidet mellom Svelgen og Indrehus. Foto: Sogn og Fjordane Fylkeskommune 

Nyheter

Fylkestinget gjorde følgende vedtak vedrørende Kystvegen nord for Florø i Regional Transportplan 2018-27 onsdag:

3a: «Det blir laget følgende finansieringsplan for realisering av Svelgen - Indrehus: 2020: oppstart 15 mill., 2021: 150 mill. Prosjektet blir fullfinansiert i årene 2022-2024. Arbeidet med reguleringsplanen blir startet i første halvdel av 2018.»
Vedtatt med 17 mot 14 stemmer

4.3: «Kystvegen går videre langs rv. 5 vest for Sturebru til Grov og derifra til Haukå. Fra Haukå går traseen i tunnel til Myklebustdalen. Fra Indrehus går traseen i tunnel til Svelgen og videre til Sørdal med oppgradering av vegen og to nye tunneler.»
Vedtatt med 18 stemmer mot 13 stemmer.

4.4: «Nordre del av Kystvegen følger dagens veg til Rugsundøya, der den tar av mot Tongane og med bru over Nordfjorden til Biskjelneset. Deretter kobler traseen seg på rv. 15 og følger den til Bryggja og videre med utbedring av fv. 61 til Naveosen.»
Vedtatt med 21 mot 10 stemmer.

4.5: «Ferjesambandet Stårheim - Isane blir opprettholdt.»
Enstemmig vedtatt.

Fire lokale representanter deltok i fylkestingmøtet på Leikanger. Slik stemte disse:

Helen Hjertaas (Ap), Vågsøy
Stemte for bru over Nordfjorden, for investeringene på Svelgen-Indrehus og mot at Fylkestinget slår fast at de foretrekker en trasé over Grov.

Gunn Sande (Sp), Selje
Stemte for bru over Nordfjorden, mot investeringene på Svelgen-Indrehus og for at Fylkestinget slår fast at de foretrekker en trasé over Grov.

Marita Aarvik (Frp), Selje
Stemte for bru over Nordfjorden, for investeringene på Svelgen-Indrehus og mot at Fylkestinget slår fast at de foretrekker en trasé over Grov.

Alfred Bjørlo (V), Eid
Stemte for bru over Nordfjorden, for investeringene på Svelgen-Indrehus og for at Fylkestinget slår fast at de foretrekker en trasé over Grov.

Den siste lokale fylkestingrepresentanten, Sigurd Reksnes (V) fra Eid, hadde forfall til fylkestingmøtet.