Får 23,5 millionar frå konkursbuet etter Terra

Ti år etter Terra-skandalen er dei råka kommunane, andre kreditorar og bustyraren blitt einige om korleis millionane i konkursbuet etter Terra Securities skal fordelast. Bremanger får 23,5 millionar kroner.

Nøktern: Tom Joensen mener at dersom Bremanger kommune kan få en veldig sunn økonomi om de håndterer de ekstra midlene kommunen får å rutte med når Terra-skandalen er tilbakelagt riktig. (Foto: Sindre Blålid Kvalheim) 

Nyheter

Det er NRK som melder saka fredag.

Terra-kommunane får samla 128 millionar kroner etter at dei i utgangspunktet kravde 934 millionar.

– Kommunane er godt nøgde med 128 millionar kroner sett i lys av pengane som er att i konkursbuet, seier Ulf Larsen, som mellom anna er Bremanger kommune sin advokat i saka til NRK.

I ti år har kommunane og andre store kravshavarar kjempa om pengane i konkursbuet etter Terra Securities. Meklarhuset blei slått konkurs i 2007, men fyrst like før jul blei kreditorane samde med bustyrar Jon Skjørshammer om korleis dei vel 170 millionar kronene i buet skal fordelast:

 • Terra-kommunane får 128,2 millionar kroner (75 prosent av pengane i buet)
 • Citigroup Global Markeds Limited får 16,6 millionar kroner (10 prosent)
 • Jernbygg AS og Akershus interkommunale pensjonskasse får 1,8 millionar kroner (1 prosent)
 • Andre mindre kreditorar får til saman 22,4 millionar kroner (13 prosent)
Bremanger får 18 prosent

Terra-kommunane kravde i utgangspunktet 934,6 millionar kroner og er største kreditor. No får kommunane altså utbetalt 128 millionar kroner etter følgjande fordelingsnøkkel:

 • Narvik: 27,4 millionar kroner (21 prosent av det Terra-kommunane får utbetalt totalt)

 • Rana: 24,2 millionar kroner (19 prosent)

 • Bremanger: 23,5 millionar kroner (18 prosent)

 • Haugesund: 18,5 millionar kroner (14 prosent)

 • Vik: 13,0 millionar kroner (10 prosent)

 • Hattfjelldal: 9,8 millionar kroner (8 prosent)

 • Hemnes: 9,1 millionar kroner (7 prosent)

 • Kvinesdal: 2,7 millionar kroner (2 prosent)

Måtte redusere kravet

Hadde det ikkje blitt semje før jul, kunne konkursbuet blitt mat for domstolane. Ei slik tidkrevjande og dyr rettssak ønskte ingen.

I tillegg fekk bustyraren alle kreditorane med på å redusere krava sine i buet med minst 25 prosent, rapporterer NRK.

 • Terra-kommunane reduserte kravet frå 934,6 til 701,0 millionar kroner
 • Citigroup Global Markeds Limited frå 128,0 til 96,0 millionar kroner
 • Jernbygg AS og Akershus interkommunale pensjonskasse frå 99,7 til 10,0 millionar kroner

– For å finne ei løysing var det ein føresetnad at alle dei store kreditorane reduserte krava, seier Larsen.


Brukte ostehøvelen nok ein gong

Mot rådmann Tom Joensen sitt klare råd vedtok bremangerpolitikarane igjen eit budsjett der ein høvlar endå meir inn til beinet i alle sektorar framfor å ta strukturelle grep. – Det er viktig for oss å halde på strukturane, signaliserer fleire politikarar.

Bremanger kommune har vore klar over at pengane var på veg, og dei 23,5 millionane vil hjelpe godt på kommunen sin stramme økonomi for 2018. Rådmann Tom Joensen har tidlegare i haust uttala følgjande til Fjordenes Tidende om nettopp desse pengane:

– Det som reddar oss er buoppgjeret for Terra Securities.

Bremanger sine vel 23 millionar frå buet, i tillegg til underskotsdekning, går til å auke nedbetalinga av det akkumulerte underskotet.


Må kutte ti millionar neste år

– I staden for å ta grep går vi laus på kvaliteten. Det likar eg dårleg.

Joensen forklarte at Bremanger med desse pengane maktar å betale ned 39,5 millionar i år. Nesten 14 millionar meir enn budsjettert. Det gir også betre rammer dei neste åra. Neste år (2018) kan dei komme unna med 14 millionar i nedbetaling. 10 millionar i 2019, 8 i 2020 og berre 6 i 2021 då fristen for nedbetaling av det akkumulerte underskotet er sett.

– Ei slik nedtrapping gjer at vi kan halde ramma for drifta meir stabil dei kommande åra, seier rådmannen.