Eksporterte sjømat for rekordhøye 94,5 milliarder

Norge har eksportert 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017.
Nyheter

Det er en verdiøkning på 3 prosent, eller 3 milliarder kroner og en volumøkning på 7 prosent fra rekordåret 2016. Dette tilsvarer 36 millioner måltider hver dag hele året.


– 2017 var nok et fantastisk år for norsk sjømateksport. Eksportverdien økte med 3 prosent og vi ser en vekst i verdi og volum til oversjøiske markeder i Asia og USA. Samtidig var eksporten til EU uforandret fra 2016, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd, i en pressemelding

Av den totale verdien av norsk sjømateksport i 2017, kom 72 prosent fra havbruk, mens sjømat fra fiskeriene stod for 28 prosent. Målt i volum var fordelingen 40 prosent fra havbruk og 60 prosent fra fiskeri.

Norge har eksportert 1 million tonn fisk fra havbruk for 67,7 milliarder kroner i 2017. Det er en verdiøkning på 2,3 milliarder kroner eller 3,6 prosent fra 2016. Eksportert volum var på samme nivå som 2016.


– Verden skriker etter norsk fisk

Sjømateksporten er mer enn doblet på 10 år. Eksportverdien av norsk sjømat i 2016 endte på rekordhøye 91,64 milliarder kroner.

– Økt laksepris til europeiske konsumenter har redusert etterspørselen etter laks i Europa. Siden Europa er det dominerende markedet for norsk laks, får en reduksjon i laksesalget stor innvirkning på eksportprisen. Dette har bidratt til lavere laksepriser i andre halvår, sier Larsen.

Norge har eksportert 1,6 millioner tonn sjømat fra fiskeri for 26,8 milliarder kroner i 2017. Det er en verdiøkning på 628 millioner kroner eller 2,4 prosent, mens volumet økte med 170 600 tonn eller 12 prosent fra 2016.

– For hvitfisk ser vi at økt verdi skyldes økt eksportvolum, men det er forskjell mellom artene. Norske eksportører fikk blant annet bedre betalt for de fleste produkter av torsk i 2017 sammen-lignet med 2016, sier Larsen.

Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet. Ørret trekker ned volumet slik at eksporten fra havbruk er uforandret sammenlignet med 2016. Nedgangen i ørreteksporten er sammensatt og skyldes blant annet at færre produsenter satser på ørret i Norge og bortfall av det Russiske markedet.

Det var rekord for artene laks, torsk og hyse målt i eksportverdi i 2017.