Likestilt:

Støtter mennesker gjennom livets siste fase

– En reflekterer over verdien av livet når en jobber så nært med mennesker som er alvorlig syke og inne i livets siste dager, sier kreftsykepleier Pia Kvernevik, som har tatt spesialutdanning i pleie av og omsorg for døende.

Har et team på plass: Alle disse kan være involvert når det handler om den siste levetiden. Her på fagseminar i Sunnfjord. F.v. Turid Blålid (helsesøster, Vågsøy), Tove-Lill Hjertenes (sykepleier, Vågsøy), Helge Sårheim (overlege palliativt team, Helse Førde), Hilde Marriott (kreftsykepleier, Vågsøy), Pia Gjørsvik Kvernevik (kreftsykepleier, prosjektleder NORPAL), Eli Bente Lote Henden (kreftkoordinator, Nordfjord) og Frode Smelror Hestdal (fastlege, Vågsøy). Foto: privat 

Nyheter

29-åringen er prosjektleder for NORPAL, et interkommunalt palliasjonsprosjekt i Vågsøy, Eid, Selje, Stryn og Hornindal. Fagområdet palliasjon handler om å gi lindrende behandling, pleie og omsorg til mennesker som har en uhelbredelig sykdom og forventet levetid er kort. Lindring av den sykes fysiske smerter og andre plagsomme symptomer er sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problem.