Ny stor gåve fører dei nærare målet

Vegaksjonen i Bremanger har på nyåret mottatt fleire store gåver frå lokalt og regionalt næringsliv som gjer at kontoen til vegutbetring aukar.

Snart i mål: No manglar ein berre 180.000 kroner for å få realisert speliselaget for vegutbetring. Foto: Kjell Aga Ulvestad 

Nyheter

Fredag fekk dei ei ny 100.000 kroners gåve frå næringslivet.

Dette kom på toppen av gåver på same beløp frå tre andre aktørar dei siste vekene. I tillegg har mange andre bedrifter bidrege med rause donasjonar på fleire titusen, og totalt har i underkant av 500 aktørar, private og frå næringslivet, gitt til aksjonen.


Nå mobiliserer de for å få utbedret problemvegen

Arrangerer folkespleiselag, ringerunde til næringslivet og romjulsfest til inntekt for utbedring av fv. 616.

- Tusen, tusen takk for bidraget. No skimtar vi målet, og manglar cirka 180.000 kroner, skriv aksjonsgruppa på Facebook.

Det betyr at gruppa no har samla inn over 1,8 millionar kroner sidan rett før jul.

Målet er å nå 2 millionar kroner, som i sin tur då vil utløyse eit spleiselag med Bremanger kommune og fylkeskommunen om å gjere dei alle rmest naudsynte utbetringane på den utsette fylkesveg 616 mellom Kalvåg og Oldeide. Bidrag kan ein gi både på vipps, spleis.no og via aksjonen sitt eige bankkontonummer.


Har sjåførar som nektar å køyre på den glatte vegen

Fabrikksjef ved Pelagia Kalvåg Per Røys meiner det er store manglar ved vintervedlikehaldet på fylkesveg 616. Han har sjåførar som nektar å køyre denne smale og utsette vegen på vinterføre.