Har du ideer til det nye kommunevåpenet?

Selje og Eid vil ha innspill til kommunevåpen for nye Stad kommune. Det enedelige resultatet blir trolig klart høsten 2018.

Selje og Eid blir til Stad kommune i 2020, og trenger et nytt kommunevåpen. Her fra en samling i Fosnavåg i 2017, med ordførerne i de to kommunene og fylkesmannen. 

Nyheter

– Vi ønsker å involvere innbyggerne i begge kommunene, forteller Gerd Kjellaug Berge, leder for nemnda som jobber for det nye kommunevåpenet.

Utvalget består av representanter både fra Eid og Selje, utnevnt av Stad-fellesnemnda. Det samme utvalget sto for navneprosessen til den nye kommunen. Gerd Kjellaug Berge håper på et like stort engasjement rundt det nye kommunevåpenet.

– Vi skal involvere barnehager og skoler, og håper så mange som mulig vil komme med ideer, sier Berge, som samtidig understreker at det er flere retningslinjer man må følge for at et design skal kunne godkjennes som kommunevåpen.

– Vi vil ha innspill på valg av tema og en skisse på hvordan det kan ta deg ut. Det er disse ideene og skissene vi skal levere tilbake til fellesnemnda. De tar det videre til videre design.

Fristen for å komme med forslag til det nye kommunevåpenet er 15. mars. Forslagene kan sendes til postmottakene i de to kommunene.