Lokale rederi fusjonerer:

– Uten tvil en vinn-vinn-situasjon

Ervik Havfiske på Stadlandet og Måløy-selskapet Carisma Fish har inngått avtale om å slå seg sammen.

Arild Aarvik (f.v.), Kåre Furnes, Stig Ervik og Geir Solvåg var godt fornøyde med avtalen da de møtte Fjordenes Tidende i Ervik Havfiske sine flotte lokaler på Stadlandet fredag morgen. Foto: Sindre Blålid Kvalheim 

Nyheter

Det bekrefter selskapene overfor Fjordenes Tidende fredag morgen.

Avtalen innebærer at Carisma Fish kjøper seg inn i Ervik Havfiske med en eierpost på inntil 25 prosent. Transaksjonene er planlagt gjennomført i mai måned.

Avtalen innebærer også at gründerne Stig Ervik og Kjell Magne Ervik får med seg Carisma-eier Arild Aarvik inn i Ervik Havfiske-ledelsen, der Geir Solvåg er administrerende direktør.

Aarvik har også med seg noen av sine nærmeste medarbeidere over i Ervik-systemet som nå totalt teller et sted mellom 350 og 400 ansatte. En annen kjent profil i linemiljøet, Kåre Furnes, er nylig blitt styreformann i Ervik Havfiske.

Partene slår fast at Ervik Havfiske, som er et av verdens største linebåtrederi, dermed vil fremstå som et enda mer komplett og fremtidsrettet linebåtrederi, med en klar profil om å bygge robuste distriktsarbeidsplasser både på sjø og land.

Carisma-gruppen, der Arild Aarvik er eneeier, har med seg fartøy og i underkant av fem torsk- og hysekvoter, samt 1,43 seilkvote inn i Ervik Havfiske.

– Vi spisser kompetansen ytterligere og jeg ser fram til å samarbeide med Aarvik og Furnes som begge har bygget og driftet store og solide fiskeriselskap, sier konsernsjef Stig Ervik.

Han har tro på at Ervik Havfiske nå vil fremstå som en enda mer velfungerende organisasjon.

– I stedet for å satse videre hver for oss, slår vi nå hodene sammen og etablerer et unikt kompetansesystem med alle de dyktige medarbeiderne som lojalt har bidratt til suksessen i begge selskapene, sier Stig Ervik.

Nylig ble det kjent at salgsselskapene til Ervik Havfiske, Arctic Linefish, og Carisma Fish sitt salgsselskap, Carisma Seafood, er slått sammen til ett salgsselskap under navnet Arctic Linefish AS.

Arild Aarvik, som er nestformann i Norges Fiskarlag og har hatt en rekke tillitsverv, blant annet i Fiskebåt, ser klare fordeler i å slå seg sammen med Ervik Havfiske.

– Selskapet blir med dette en enda mer betydningsfull aktør, ikke bare i linefiskeriene, men i fiskerinæringen generelt, sier han.

Med så mange linebåter, både i havfiskeflåten og i stor kyst, og med et eget velfungerende salgsapparat, mener han mulighetene er enorme.

– Uten tvil en vinn-vinn-situasjon, sier Aarvik.