Kvinnedagen:

Ønskjer å føre arven vidare

8. mars går seljepolitikar Judith Kvåle på talarstolen for blant anna å stille spørsmål om kvifor det er få kvinner i politikken og kvifor kvinner stryk kvinner frå vallistene.

Seljepolitikar Judith Kvåle vil blant anna snakke om mangelen på kvinner i politikken når ho held appell på Nordfjordeid på kvinnedagen. Foto: Christina Cantero 

Nyheter

– Eg vil bruke høve til å seie litt om utviklinga for kvinner, og om arven vi har fått og arven vi gir vidare. Det er mange gode spørsmål som ikkje blir svara på, og som det ikkje blir snakka om seier Kvåle, og fortset: