Video:

Se mandagens møte i Kinn-fellesnemnda

Gikk du glipp av dagens møte i Kinn-fellenemnda? Her kan du se møtet i sin helhet.
Nyheter

Dette var saklista på dagens møte:

007/18 Godkjenning av møtebok

008/18 Refererte skriv og meldingar

009/18 Informasjon frå prosjektrådmannen

010/18 Arbeid med etablering av Kinn kommune etter vedtak om folkerøysting om Kinn kommune i Vågsøy kommunestyre

011/18 Mandat og opplegg for arbeid i politiske grupper og grupper for samarbeid mellom politikk og administrasjon

012/18 Tilleggsøknad frå Kinn kyrkelege Fellesnemnd

013/18 Medlemskap i Vest-Norges Brusselkontor

014/18 Deltaking i auka båtrutetilbod på kysten

015/18 Arbeidsgjevaravgift i Kinn kommune

016/18 Ungt entreprenørskap i Kinn kommune

017/18 Revidert budsjett for Fellesnemnda

018/18 Godtgjersleregulativ for fellesnemnda til Nye Kinn kommune

Les mer om sakene her.