Likestilt:

Stadig flere kvinner blir politi - også lokalt

Stadig flere kvinner blir politi, en trend som også er synlig i Vågsøy, der damene utgjør halve staben. Slik var det ikke før.

I Vågsøy er det ansatt fire menn og fire kvinner, i tillegg én politistudent av hvert kjønn. Her er politibetjentene Malin Grøndahl (f.v.), Randi Kongsvik, Eline Oma, Åse Romuld og politistudent Sofie Carlsson. Foto: Christina Cantero 

Nyheter

– Da jeg gikk ut av Politihøyskolen i 2001 var det ikke like mange kvinner i yrket som det er i dag, påpeker politibetjent Randi Kongsvik ved Vågsøy lensmannskontor.