Rådmannen forventer reaksjoner i hjembyen:

Foreslår å plassere like mange Kinn-ledere i Måløy som i Florø

Kinn-rådmann Terje Heggheim foreslår å legge like mange lederstillinger i nye Kinn kommune til Måløy som til Florø.

Kinn-rådmann Terje Heggheim foreslår at syv lederstillinger legges til Måløy, mens syv legges til Flora. Stillingene som rådmann og assisterende rådmann har i forslaget kontorsted begge steder. Arkivfoto: Sindre Blålid Kvalheim 

Nyheter

Forslaget bygger på likeverd. Etter likevektsprinsippet ville vi ha sett Vågsøy sine 600 ansatte opp mot Flora sine 1.000. Av 1.600 ansatte ville Vågsøy hatt 37,5 prosent av de ansatte. Det ville ha gitt Vågsøy 5 av disse 14 stillingene. Men nå fordeler jeg dem likt med syv til hver. Jeg bygger forslaget på en forståelse av at kommunsentrene skal være likeverdige, sier Kinn-rådmann Terje Heggheim til Fjordenes Tidende onsdag.

I rådmannens forslag har disse lederstillingene kontorsted i Måløy:

Kommunalsjef for helse og velferd

Kommunalsjef for samfunn, kultur og miljø

Kommunalsjef for innovasjon og utvikling

Leder for personal og organisasjon

Leder for servicekontor med informasjon og bolig

Leder for IT-avdeling

Avdelingssjef teknisk (én stilling i Måløy og én stilling i Florø)


I rådmannens forslag har disse lederstillingene kontorsted i Florø:

Kommunalsjef for oppvekst og undervisning

Kommunalsjef for økonomi

Controller

Kommuneadvokat

Leder for økonomiavdeling

Leder for innkjøpsavdeling

Avdelingssjef teknisk (én stilling i Måløy og én stilling i Florø)


Stillingene som rådmann og assisterende rådmann er ikke fordelt mellom byene.

– De vil begge måtte ha kontorsted i både Måløy og Florø, av beredskapshensyn, sier Heggheim.

– Betyr det at både rådmann og assisterende rådmann kan bo i samme by?

– Det ideelle hadde kanskje vært at assisterende rådmann hadde base i Måløy. Men vedkommende, som vil ha en rolle knyttet til beredskap, skal også være leder for alle stabene og de er plassert begge steder, svarer Heggheim.

– Jeg vil tro at mange i Flora så for seg at vi skulle dele, men at vi skal dele likt tror jeg kan sitte langt inne hos enkelte, sier Kinn-rådmann Terje Heggheim. Arkivfoto: Sindre Blålid Kvalheim 

Florøværingen har som kjent allerede fått jobben som rådmann i Kinn kommune. Den assisterende rådmannen er ikke ansatt. Rekrutteringen av de øvrige lederstillingene vil starte etter 17. mai.

Medlem av fellesnemnda, Jacob Nødseth (Samlingslista), var kritisk da det ble kjent hvilke stillinger som lå i forslaget til kommuneledelse i Kinn.

– Noen vil hevde at kommuneledelsen er for stor. Det gjør ikke jeg. Om en tar utgangspunkt i den største kommunen (Flora), så vokser den med 6.000 innbyggere, eller 50 prosent. I dag har Flora elleve ledere og sammenslåingen gir tre nye funksjoner. Alle som slår seg sammen må finne løsninger for overgangen. Flora har 11 ledere, Vågsøy har 6, til sammen 17. Vi reduserer den samla ledelsen med tre, sier Heggheim.


Han understreker at de to kommunene har ulike definisjoner på hvem som er ledere i Vågsøy og Flora, og at Vågsøy dermed gjerne reellt har flere enn seks ledere.

– I tillegg er det slik at stillingsvernet gjelder for alle og da kan vi utnytte ressursene til å organisere oss med en god ledelse fra starten av, sier Heggheim.

– Er du av den oppfatning av at det ikke vil være behov for enkelte av disse stillingene om 10-15 år?

– Nei, jeg mener at Kinn kommune trenger disse stillingene. Vi skal satse, og da må vi ha en kommuneledelse som speiler den satsingen.

Terje Heggheim presiserer at hans forslag knytter seg til fordeling av funksjoner og at det på ingen måter er gitt hvem av dagens ledere i Vågsøy og Flora kommuner som fortsetter i sine stillinger.

– Grunnen til at jeg har plassert kommunalsjef helse og omsorg i Måløy er fordi jeg har plassert kommunalsjef oppvekst og undervisning i Flora. Det har jeg gjort fordi det i Vågsøy er fire skoler og fire barnehager. I Flora har vi syv barnehager, fire skoler med barnehager, samt fem ytterliger skoler. Da er det flere tjenester der nede, og derfor har jeg plassert oppvekst og undervisning i Florø. Men på grunn av likeverdsprinsippet har jeg plassert den andre tunge sektoren i Måløy, forklarer Kinn-rådmannen.


Valget med å plassere lederen for servicekontor med informasjon og bolig i Måløy er begrunnet med det sterke IT-miljøet i kystbyen:

– Dette er et tjenesteområde som skal gjennom en betydelig digitalisering. Derfor har vi koblet oss til et miljø som skal satse på dette sammen med Nordfjordnett. Det samme gjelder lederen for IT-avdelingen, sier Heggheim, som samtidig bekrefter at planen er at nye Kinn kommune skal være en del av Nordfjordnett sammen med de øvrige Nordfjord-kommune.

– I hvilken grad ser du på dette forslaget til kommuneledelse som en varig organisering?

– Kommunene er stadig i endring og det er mange forhold som påvirker dette. Men dette er et produkt av punktet om delt kommunesenter i intensjonsavtalen. Det fremtidige kommunestyret kan gjøre endringer, men det kunne også Vågsøy kommunestyre selv ha gjort. Vi etablerer nå en ledelsemodell som blir bekreftet av fellesnemnda, og som det nye kommunestyret må forholde seg til. Og det skal vel mye til for at det første de nye folkevalgte i Kinn gjør er å bryte med intensjonsavtalen og det som er produktet av den, sier Heggheim.

Heggheim er født og oppvokst i Florø. Han tror hans forslag til kommuneledelse i Kinn vil være omdiskutert i hjembyen:

– Jeg tror dette kan være vanskelig for veldig mange i Florø. Jeg vil tro at mange så for seg at vi skulle dele, men at vi skal dele likt tror jeg kan sitte langt inne hos enkelte.

Fellesnemnda skal gjøre den endelige fordelingen av funksjoner i sitt møte 17. april. Møtet sendes direkte på fjt.no.