Kommunen får en ekstra måned på seg til å gi Bryggja-svar

Vågsøy kommune har fått utsatt fristen for å uttale seg om privatskole-initativet på Bryggja.

Blir Bryggja skule stående tom fra høsten av eller er det en kristen privatskole som skal benytte seg av disse lokalene?   Foto: Kari Midtgård Råsberg

Nyheter

Utdanningsdirektoratet sa først nei til å hastebehandle Bryggja Skule AS sin søknad med tanke på en oppstart allerede høsten 2018, men sist måned valgte Kunnskapsdepartementet å overstyre denne avgjørelsen. De ber direktoratet vurdere oppstart av en kristen privatskole allerede i august, og Vågsøy kommune ble da bedt om å innen 1. mai å uttale seg om initiativet til privatskolen.

– En slik uttalelse må behandles politisk. Neste kommunestyremøte i Vågsøy er 31. november 2018. Vågsøy kommune ber om å få utsatt frist for uttale til 1. juni 2018, skrev kommunalsjef for oppvekst og kultur, Ellen Jåvold, i søknaden som nå er innvilget av Utdanningsdirektoratet.

Vågsøy-rådmann Knut Ove Leite har tidligere uttalt at han mener Vågsøy-politikerne bør motsette seg at det startes en kristen privatskole på Bryggja. Den kommunale skolen på Bryggja avvikles til sommeren.