Kavringen:

Tilbakeblikk til tiden da måløyværingene tok NM-gull

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågs­øy: Det­te er tur­ne­re fra Mål­øy Id­retts­lag, og bil­det kan være tatt rundt 1930. For­an f.v. sit­ter en ukjent mann på huk, Ruth Be­rent­zen (gift Got­te­berg) og hen­nes far Kris­ti­an H. Be­rent­zen står i mid­ten og Leif Kval­heim sit­ter på huk t.h. Bak f.v. står Ola Hol­vik, Karl («Kok­ken») Fur­nes, ukjent, ukjent, Peter Ver­lo og Rolf («Sleiva») Solheim. Vi tar gjer­ne imot tips hvis noen har navn på de ukjen­te på bil­det. MIL het Moldøens Turn og Idrætsforening ved stif­tel­sen i 1910, og had­de en pe­ri­ode ei sær­de­les ak­tiv og dyk­tig turn­grup­pe. Her­re­grup­pa vant blant anna i 1938 NM i turn klas­se 3.


Har du gamle foto?

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre saman-

hengar, og vi sel også kopier.


Send til kavringen@fjt.no eller til

Fjordenes Tidende,

Postboks 55, 6701 Måløy


Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.