Følg møtet direkte fra klokken 09.00:

Aksepterer floraværingene at toppstillingene i Kinn fordeles likt?

I dag får vi svaret på hvor kommuneledelsen i Kinn kommune skal ha arbeidssted.

Nyheter

Tirsdag møtes fellesnemnda for Kinn kommune i Måløy og på saklisten til dagens møte står blant annet organisering av kommuneledelsen i Kinn (sakstittel: «Kinn kommune - Delt kommunesenter»).

En arbeidsgruppe har foreslått at ledelsen skal bestå av 16 personer. Samtidig har prosjektrådmann Terje Heggheim anbefalt at mens rådmann og assisterende rådmann skal ha kontor i både Måløy og Florø, så skal de øvrige stillingene fordeles likt mellom kystbyene.

Det er imidlertid politikerne i fellesnemnda som avgjør saken som står sist på saklisten til dagens møte.

Dette er hele saklisten:

Saknr.Tittel
019/18Godkjenning av møtebok
020/18Refererte skriv og meldingar
021/18Informasjon frå prosjektrådmannen
022/18Orienteringssak - Arbeidet i dei politiske underutvala - Status
023/18Høyringsuttale til strategisk plan for kysten av Sogn og Fjordane 2018 – 2029
024/18Endring av møtedato
025/18Kinn kommune - Delt kommunesenter

Sakspapirene til tirsdagens møte i fellesnemnda finner dere her.

På Leikanger skal forøvrig Fylkestinget tirsdag blant annet diskutere strategi for tettstedsutvikling og senterstruktur i Sogn og Fjordane. I innstillingen fra fylkesrådmannen er Florø definert som et regionsenter på kysten, mens blant annet Måløy og Nordfjordeid er foreslått definert som bo-, arbeids- og serviceregioner.

Følg møtet i Fylkestinget direkte fra klokken 10.00 her.