Meiner Stad ikkje treng like mange leiarar som Kinn

Leiinga i Kinn kommune skal bestå av 14 personar. I Stad er talet åtte.

Det vil vere seks færre leiarar i Stad enn det blir i Kinn. Arkivfoto: Christina Cantero 

Nyheter

– Når vi lagar kartet så må vi tilpasse det til terrenget. Vi kjøper fleire typar tenester som vi ikkje har i eigen organisasjon, men på sikt kan det sjølvsagt vere aktuelt å ta fleire av desse oppgåvene sjølv, seier prosjektrådmann Åslaug Krogsæter.