– For meg handlar det om at eg kjenner dei fleste kundane og eg skal kunne sjå dei i auga etterpå

Dagleg leiar Geir Ove Åsebø i Vest Auto seier dei heller konsentrerer seg om å skaffe kunden gunstig finansiering for kjøp enn å lease.

Vest Auto er ein del av Bertel O. Steen-systemet som snart lanserer bilabonnement-produktet «Easly». Dagleg leiar Geir Ove Åsebø (f.v.), seljar Jarle Åsebø og seljar Anders Jarle Heggen trur det kjem til å skje store endringar i marknaden dei komande åra. Alle foto: Jørn-Arne Tomasgard 

Nyheter

Tal frå Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) vi har henta inn, viser at stadig fleire nordmenn leasar bil. I 2015 var kostnaden med privatleasing her i landet 5,6 milliardar kroner, i 2017 var summen auka til 13,1 milliardar. Det vil seie meir enn dobling på to år.