Varsler om sprekk i budsjettet for helse og omsorg

Helse- og omsorgssektoren i Selje kommune har ikke råd til å opprettholde eldreboligene på Flatraket, slik som politikerne ønsker.

Helse- og omsorgssekotren i Selje kommune varsler at de ikke har nok midler til å opprettholde eldreboligene på Flatraket, slik som politikerne vedtok i fjor høst. Det er i dag åtte utleieenheter på eldretunet. Her er kommunalsjef helse, Ragna Haaland. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak, da Haaland var tjenesteleder for Seljetunet. Foto: Christina Cantero 

Nyheter

Før jul vedtok kommunestyret å opprettholde tilbudet, til tross for at helse- og omsorgssektoren ikke hadde penger til det. I første økonomirapport for 2018 ber kommunalsjef Ragna Haaland om at politikerne bevilger 600.000 kroner til rammeområdet. Det tok de ikke stilling til i denne omgang. Ifølge økonomisjef Ole Starheim er det for tidlig å si noe om underskuddet i helse- og omsorgssektoren vil påvirke totalbudsjettet, og han ser for seg at det vil bli mer aktuelt ved neste økonomirapportering.