Kavringen:

Bildet av disse elevene ble tatt på 60-tallet. Kjenner du igjen noen?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Selje: Dette er elever ved Selje framhaldsskule, og året er 1966. Foran f.v. sitter Jenny Kjøde, Bjørg Hovden, Torill Hansen, Kristi Barmen, Laila Hovden, Astrid Årsheim, Magny Kvernevik, Anne Mari Kvernevik, Inger Hamre og Britt Sætren. Bak f.v. står Per Kjøde, Audun Larsen, Agnar Korsnes, Svein Bortne, Per Eidem, Leif Berstad, Helge Listhaug, John Grytting, Jan Arne Kvernevik, Arve Nøstdal, Jarle Kvernevik og Inge Årsheim.  

Nyheter

Dette er elever ved Selje framhaldsskule, og året er 1966. Foran f.v. sitter Jenny Kjøde, Bjørg Hovden, Torill Hansen, Kristi Barmen, Laila Hovden, Astrid Årsheim, Magny Kvernevik, Anne Mari Kvernevik, Inger Hamre og Britt Sætren.