Vil slåst for å behalde skulen

– Det er eit soleklart fleirtal som framleis ønskjer ein udelt skule, seier FAU-leiar og Venstre-politikar Irene Storøy om framtida til Kolset oppvekst.

Elevtalet ved Kolset skule er no ti, og skulen kan dermed bli lagt ned hausten 2019. FAU-leiar og Venstre-politikar Irene Storøy har vore i kontakt med foreldra og fortel at fleirtalet ønskjer skule i bygda. Ho vil som politikar ikkje vere med på å legge ned skulen. Her med partikollega Åge Senneset. Foto: Janne Weltzien Listhaug 

Nyheter

– Vi har tatt ei ringerunde til foreldre og til dei som har flytta heim. Og dei aller fleste ønskjer ein skule i bygda, og ein ønskjer tilflytting. Tilbakemeldingane er ganske klare, seier Irene Storøy.