Pressemelding fra Vågsøy Høyre

Nyheter

Vågsøy Høyre har onsdag kveld sendt ut følgende pressemelding:

Vågsøy Høyre har hele tiden vært positiv til å danne en sterk kystkommune. Prosessen rundt Kinn kommune har vært utfordrende og det at Bremanger ikke ønsket å være en del av kystkommunen har gjort saken vanskelig.

Vågsøy Høyre har som kjent vært delt i synet på Kinn uten Bremanger. Innbyggerinitiativet som kom opp i fjor høst krevde mer informasjon. Under tvil aksepterte høyregruppa kravet om folkeavstemming. Målet var å få frem mest mulig informasjon.

Vågsøy Høyre har vært en pådriver for å sikre Vågsøy sin fremtid best mulig, både i intensjonsavtalen og gjennom vedtakene som er fattet i fellesnemda om fordeling av funksjoner. Høyre sikret delt kommunesenter noe som var viktig for fremtidig satsing her i Vågsøy.

Vågsøy Høyre konstaterer at avstemmingen viser at det er delte meninger om Kinn kommune.

Vågsøy Høyre har i kveld avholdt et åpent gruppemøte der kommunestyregruppa og medlemmer deltok. Høyre sine medlemmer som deltok på møtet har gitt kommunestyregruppa et klart råd. Resultatet av møtet er at flertallet i Vågsøy Høyre ikke ønsker å stanse prosessen rundt etablering av Kinn kommune. Høyre sin gruppe er likevel fortsatt delt og høyre sine 8 representanter vil stemme ulikt. Fordelinger er at 5 vil stemme mot reversering og 3 vil stemme for reversering.

Det viktige nå er at innbyggere i Vågsøy ser fremover og bidrar på en positiv måte til å forme en sterk og utviklingsorientert kommune på kysten av Sogn og Fjordane. La oss bli en stemme i nye Vestland som blir hørt.