Krevjande å leite gjennom helsesektoren etter innsparingar

Etter all forvirringa om helsestasjonen på Hauge i Bremanger var nedlagt eller ikkje, ser no politikarane og administrasjonen i kommunen på omorganiseringa av helsesektoren på nytt.

Etter all forvirringa om helsestasjonen på Hauge i Bremanger var nedlagt eller ikkje, ser no politikarane og administrasjonen i kommunen på omorganiseringa av helsesektoren på nytt. Arkivfoto: Janne Weltzien Listhaug 

Nyheter

Ei styringsgruppe hadde i fjor jobba fram ein forstudie der ein punktvis lista opp område med innsparingspotensial. Forvirringa oppstod då det etter avstemming for innsparingslista var uklart for kommunestyrerepresentantane om det var gjort bindande vedtak allereie etter forstudiet.