Skilt skaper forvirring:

– Vi ønsker at folk skal bruke området

I turområdet ved Mehuken vindpark i Vågsøy er det hengt opp et skilt som skaper forvirring for turgåere i området.

Adgang: Dette skiltet har skapt bekymring, men det er likevel lov for gående å passere. 

Nyheter

Fjordenes Tidende har mottatt tips fra folk som lurer på om dette betyr at området nå er stengt for all ferdsel.

Driftsleder for Mehuken vindpark, Eivind Fuglum, kan avkrefte dette.

– Dette er et skilt som er hengt opp midlertidig fordi det som følge av en vingeskade på en av turbinene utføres reparasjoner i disse dager.

Fuglum forklarer at dette ikke betyr at turgåere ikke kan bruke området.

– Neida, skiltet gjelder for biltrafikk. Gående og andre må gjerne bruke stien, men det kan være lurt å holde seg litt unna det området der reparasjonene pågår, sier han.

Skiltet vil forsvinne når arbeidet er over, forsikrer Fuglum.

– Arbeidet er planlagt å pågå til onsdag neste uke.

For Kvalheim Kraft som drifter Mehuken er det viktig at de gir noe tilbake til lokalsamfunnet.

– Vi ønsker at folk skal bruke Mehuken som turområde, og har på ingen måte til hensikt å lukke området.