Har stabilisert salet (+)

Etter eit fall i omsetnaden på fem millionar kroner i 2016 kom Per Stave AS tilbake på vanleg nivå i fjor.

Moderne maskiner: Denne pakkemaskina til over to millionar kroner vart kjøpt inn i fjor. Jorunn Stave handterer den. 

Nyheter

Rune Stave forklarer omsetnadssvikten for to år sidan med ei uheldig involvering med eit salsselskap som ikkje klarte å få produkta ut i marknaden slik dei lova.