Må i fengsel etter ulovlig dyrking og høsting av planter

En mann i 50-årene fra midtre Nordfjord er dømt til fengsel i 60 dager for ulovlig å ha tilvirket og oppbevart narkotika.
Nyheter

I løpet av våren/sommeren 2017 tilvirket han cirka 30 gram marihuana gjennom dyrking og høsting av cannabis-planter.

I tiden rundt 13. oktober 2017 oppbevarte han svv cannabis-planter, samt tolv stiklinger fra cannabis-planter som han forsøkte å tilvirke marihuana fra.

Mannen gav en uforbeholden tilståelse i retten og må i tillegg til fengselsstraffen tåle at plante- og dyrkingsutstyr blir inndratt.