Kavringen:

Reiste for over hundre år sidan

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

I dag pre­sen­te­rer vi et fa­mi­lie­bil­de fra USA. Det er de ut­vand­ra mål­øy­væ­rin­ge­ne Isak Mar­ti­nus­sen Nore (f. 1872 i Nore Da­vik) og Ma­rie Iversdatter Nore (f. 1873 i Da­vik), med bar­na Ida (f.v.), Lina og Ma­bel. Ma­bel blei sei­ne­re gift El­ve­bak­ke, Ida blei gift Skram og Lina blei gift Sand­nes.