Kavringen:

Koste seg på jonsokfeiring i bygda

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

► 

Nyheter

Vågs­øy: Det­te bil­det er tatt un­der jon­sok­fei­rin­ga i Matrogen/Hal­nes cir­ka 1957–1958.

De to bar­na som sit­ter heilt for­an er Else Hal­nes (t.v.) og Lil­lian Hol­vik.