Får kritikk for mangelfulle tenester

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane rettar kritikk til Bremanger kommune, som dei meiner i ein periode på åtte månader ikkje har gitt forsvarleg helse- og omsorgshjelp til ein krevjande brukar.

Omsorgstenester: Pårørande og advokatverje til ein brukar meiner at Bremanger kommune ikkje gir tilfredsstillande tenester. Foto: Janne Weltzien Listhaug 

Nyheter

Dei pårørande kjempar no for at brukaren skal få tilbake tilbodet vedkommande hadde.