35 millioner til lokale kommuner:

Dette får din kommune fra havbruksfondet i år

Det er nå klart at Vågsøy, Bremanger og Selje får totalt over 35 millioner kroner fra Havbruksfondet i år.

Illustrasjonsfoto: Sindre Blålid Kvalheim 

Nyheter

Havbruksfondet ble opprettet i 2016 og skal sikre havbruksfylker- og kommuner inntekter fra veksten i havbruksnæringen. Om lag 160 kommuner og ti fylker får utbetalt midler, hvorav 87,5 prosent tilfaller kommunene, i henhold til Fiskeridirektoratets fordelingsnøkkel, heter det i en pressemelding fra politisk rådgiver og bremangar Britt Dalsbotten (Frp) i nærings- og fiskeridepartementet.

Representanter for regjeringspartiene uttrykker i pressemeldingen at de er svært fornøyde med den solide veksten i utbetaling fra Havbruksfondet.

– Havbruksnæringen er Norges viktigste fremtidsnæring. De grepene regjeringen har gjennomført for vekst i næringen gir resultater på flere nivåer. Verdiskaping og skatteinntekter i den ene enden, og store gevinster for havbrukskommunene i den andre, sier stortingsrepresentant fra Askvoll, Frida Melvær (H)

– Det er riktig og viktig at oppdrettskommuner får ta større del i den verdiskapningen som genereres.  Og det er helt på sin plass at de får en kompensasjon for den jobben de har gjort med å legge til rette for havbruksnæringen.  Samtidig er det godt at også områder uten vekst i denne omgang, får belønning i form av sin rettmessige andel av utbetalingen, sier Britt Dalsbotten (Frp).


Blar gjerne opp til hjemkommunen

Vågsøy kommune ligger i år an til å få utbetalt nesten like mye penger fra Havbruksfondet som de henter i eiendomsskatt.

Etter flere år med mindre vekst har regjeringen åpnet for mer produksjon i næringen. Det nye «trafikklyssystemet» ble iverksatt i 2017 og skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst. Landet er delt inn i tretten fargelagte soner som avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse.

– Det er fornuftig at kommunene får kompensasjon for beslag av, og utvikling av sjøarealer. Det er en rettferdig ordning som samtidig sikrer en bærekraftig vekst for fremtiden, sier Floras varaordfører Jan Henrik Nygård (V)

For Sogn og Fjordane blir utbetalingene som følger:

Kommune/fylkeskommune

Beløp

Flora

29.551.967

Gulen

36.200.356

Solund

23.553.597

Hyllestad

19.136.758

Høyanger

15.196.662

Askvoll

17.927.424

Fjaler

8.442.590

Bremanger

17.448.240

Vågsøy

10.693.947

Selje

7.319.726

Gloppen

2.814.418

Sogn og Fjordane fylkeskommune

31.388.223