Se video av høstens første i Kinn-fellesnemnda

Fellesnemnda for Kinn møttes tirsdag for første gang etter ferien. Se møtet i sin helhet her.
Nyheter

NB! Møtet starter cirka 39 minutter ut i videoen. Merk at du kan velge mellom ulike kameravinkler.

Dette var saklisten for høstens første møte:

040/18Godkjenning av innkalling og sakliste
041/18Godkjenning av møteprotokoll
042/18Refererte skriv og meldingar
043/18Orientering frå prosjektrådmann
044/18Orienteringssak - arbeidet i dei politiske underutvala/arbeidsgruppene - status
045/18Analyse av informasjonskampanje og vidare informasjonsarbeid (UTSATT)
046/18Kommuneplanen sin samfunnsdel. Planprogram, utlegging til offentleg ettersyn
047/18Regionsenterstruktur i Vestland fylke