Sette fokus på eit friskare liv på innbyggjarfest

Då Eid kommune og Eid frivilligsentral inviterte til innbyggjarfest for å vise fram tilboda i kommunen nytta dei også sjansen til å ha eit kick off for den nye frisklivssentralen.

Kick Off: Samling for å snakke om Frisklivssentralen. Til høgre står fagleiar for fysio-ergoterapitenesta i Eid, Siv L. Rotevatn, dagleg leiar ved Frivilligsentralen, Astrid Grete Torheim, og fysioterapeut i Eid kommune, Berit H. Heggen, saman med representantar for lag og organisasjonar. Foto: Siri Kolseth  Foto: Siri Kolseth

Nyheter

– Den største forskjellen på det Frivilligsentralen gjer og det den nye Frisklivssentralen skal drive med er at friskliv-satsinga er eit behandlingstilbod medan Frivilligsentralen er eit ressurssenter som hjelper folk med å finne organisasjonane og aktivitetane som passar for det, seier leiar i Eid frivilligsentral Astrid Grete Torheim.