Stor næringsaktivitet gjev dei oppgang

God tilgang på oppdrag frå Elkem og Steinvik Fiskefarm gjer at Svelgen Bygg AS rir på ei medgangsbølgje.

Verket gjev ringverknader: Ein del av dei 16 tilsette i Svelgen Bygg samla på kaia i sentrum der dei har base, framfor den største oppdragsgjevaren - Elkem Bremanger. Frå venstre Mariuz Jereczek, Grzegorz Wesolowski, Michal Szymikowski, Kenneth Trædal, Adam Frankowski og Jostein Eimhjellen. ALLE FOTO: JØRN-ARNE TOMASGARD 

Nyheter

Selskapet omsette for 11,6 millionar kroner i 2017 og leverte eit resultat før skatt på 352.000 kroner. Omsetnaden er opp tre millionar kroner på to år. Ifølgje eigar Jostein Eimhjellen (43) ligg aktiviteten i år an til å løfte omsetnaden ytterlegare.