Signerte ny avtale om samarbeid

Selstad AS i Måløy inngikk torsdag en aksjekjøpsavtale med Preplast.

Børre Waagan, avdelingsleder Selstad (f.v.), Hans Petter Selstad, adm. dir. Selstad, Erling Sandøy, styreleder Preplast og Ståle Skram, daglig leder Preplast. Foto: privat 

Nyheter

– Dette åpner for et nært samarbeid og bredere produktspekter til oppdrettsnæringen, sier administrende direktør Hans Petter Selstad.

– Avtalen vi har fått på plass forener Selstads og Preplasts kompetanse og våre distribusjonsapparat, forklarer administrerende direktør Hans Petter Selstad i en pressemelding.

Han ser også store muligheter for selskapet gjennom denne nye avtalen.

– Vi ser store muligheter gjennom samarbeidet, blant annet kan vi tilby et bredere produktspekter for våre kunder slik som for eksempel plastmerder og produkter til smoltanlegg.

Felles kundemasse

Selstad forklarer Preplast som en ledende bedrift innen bearbeiding, produksjon og utvikling av termoplastprodukter. Selskapet produserer fleksible marine konstruksjoner, rørdeler og rørsystemer for oppdrettsnæringen.

En andel av Preplasts kundemasse innen oppdrettsnæringen er felles for begge selskaper, og legger til rette for et naturlig samarbeid, mener partene.

Vil utvikle sammen

Også daglig leder i Preplast, Ståle Skram, ser positivt på samarbeidet.

– Selstad er en velrennomert og betydelig aktør innen fiskeri og havbruk, og vi har mange felles kunder. Preplast tar sikte på å utvikle nye produkter sammen med Selstad.

Videre forventer Preplast ytterligere vekst innen blant annet settefisknæringen, der de to selskapene også har de fleste kundene felles.

Selstad kjøper 45 prosent av aksjene i Preplast med opsjon til å kunne kjøpe seg opp til en eierandel på 67 prosent i selskapet.

– Vi har hatt en god dialog gående over en lengre periode, og ser nå frem til å kunne møte oppdrettsnæringen med utvidet kompetanse og kvalitet i vårt produktspekter, avslutter Hans Petter Selstad.