Slik vil ordføraren bruke havbruksmillionane

Politisk rådgjevar Britt Dalsbotten (Frp) i nærings- og fiskeridepartementet føreslår å bruke havbruksmillionane på infrastruktur, men ordførar Audun Åge Røys (H) vil heller nytte dei til å dekke inn det akkumulerte Terra-underskotet.

Ordførar Audun Åge Røys (H) seier at ein hadde «rekna med» 15 millionar frå Havbruksfondet. Det reelle talet blei nær 17,5 millionar. Han vil nytte midlane til å dekke opp akkumulert underskot, men utelukkar ikkje å diskutere andre måtar å nytte midlane på. Foto: Janne Weltzien Listhaug 

Nyheter

Måndag var tildelingane frå havbruksfondet klare, og for Bremanger kommune sin del vart tildelinga på nær 17,5 millionar kroner.

– Det er ekstra positivt at midlane kjem i grisgrendte kommuner, då blir det ekstra store summar per kommune. Ofte er det jo slik at kommunane får mindre overføringar, og dette er friske midlar ein kan nytte eksempelvis til infrastruktur, seier Britt Dalsbotten til Fjordenes Tidende.