Elevene ved denne skolen reiste mest miljøvennlig

Over 46.000 skoleelever fra hele landet har i løpet av september konkurrert i Beintøft, hvor målet har vært å reise miljøvennlig til skolen. Til sammen har deltagerne tilbakelagt over en million kilometer. Beste klasse i fylket ble 7. klasse ved Kolset oppvekst i Bremanger.

Over 46.000 skoleelever fra hele landet har i løpet av september konkurrert i Beintøft, hvor målet har vært å reise miljøvennlig til skolen. Til sammen har deltagerne tilbakelagt over en million kilometer. Beste klasse i fylket ble 7. klasse ved Kolset oppvekst i Bremanger. Arkivfoto 

Nyheter

I tillegg ble 2. klasse ved Kolset oppvekst kåret til klassevinner.

Det er barnas egen miljøorganisasjon Miljøagentene som står bak initiativet «Beintøft». Miljøagentene ønsker å inspirere flest mulig barn til å gå eller sykle. På denne måten blir det mindre forurensning der man bor, luften blir renere, området rundt skolen blir tryggere og det blir mindre CO₂-utslipp fra biler.

Den aller beste Beintøft-klassen vinner 30.000 kroner, som skal komme hele klassen til gode og bidra til videre aktivitet. I tillegg får de beste 1. til 7. klassene nasjonalt en premie til en verdi av 5.000 kroner. Det samme får de beste klassene i hvert fylke.

– Pengene kan for eksempel brukes på nye sykkelstativer, parsellkasser, sparkesykler til hele klassen eller søppelkasser i skolegården, sier Norsted.

– Over 46.000 barn har deltatt i årets Beintøft. Det er helt fantastisk! Hensikten er å spre engasjement for klima og miljø blant barn og unge, og selv om mange barn allerede går eller sykler til skolen, tror vi denne kampanjen bidrar til økt engasjement rundt egen skolevei, sier Rasmus Norsted, kommunikasjonsansvarlig i Miljøagentene.

Lærerne har selv registrert selv den gjennomsnittlige distansen på elevenes skolevei.

- På en måned har barna gått over 1 million kilometer, som tilsvarer 28 ganger rundt ekvator! Når 46 000 foreldre setter igjen bilen hjemme, viser det at vi alle kan være med på å spare miljøet for mye belastning, bemerker Norsted.

For Miljøagentene er det viktig at barn får muligheten til å påvirke de voksne til å gjøre riktige miljøvalg i hverdagen.

– Vi ønsker at barn selv skal få være med å bestemme hvordan de ønsker å ta fatt på skoleveien. Slik kan de være med på å påvirke de voksne og de lærer seg at jo flere som bidrar, jo bedre er det for miljøet, sier Norsted i Miljøagentene.

Elevene har vært gjennom fire ukesoppdrag med ulike tema: Trafikksikkerhet, søppel på skoleveien, sykkelglede og klima.

- For å oppnå full poengsum i konkurransen har vi satt som krav at klassene har engasjert seg i ukesoppdragene.  Vi har fått fantastisk respons i form av kreative, morsomme og interessante bilder og tegninger. Det er ingen tvil om at den oppvoksende generasjon er svært miljøbevisste, konkluderer Norsted.