Endeleg inne med første makrellfangst

Makrellsesongen har vore svært forseinka i år. Men no har den kome i gong, og Vestfart frå Bremanger var ein av dei mange båtane som nyleg leverte makrell ved Pelagia Måløy.

Terje Torvanger (t.h.) og resten av mannskapet på Vestfart var glade for å kome i gong med makrellfisket. Dei rekna med å gjere seg ferdig innan to veker, og hadde levert ei last på 500 tonn då Fjordenes Tidende møtte dei på kaia ved Pelagia.   Foto: Julianne Flølo

Nyheter

Terje Torvanger er skipper på båten som førre veke leverte 500 tonn makrell til Pelagia-fabrikken på Trollebø.


Makrellbåtane fylte heile hamna

Etter uvêr og og eit forseinka makrellfiske var det mange som gledde seg over at ein fredag kunne telje 18 fiskefartøy i måløyhamna.

– Dette er den første fangsten vår, og den fekk vi torsdag. No har vi rundt 700 tonn igjen på kvoten, så vi kan greie ein god tur til dersom vi er heldige, forklarar han, og legg til at dei truleg blir ferdig med makrellfisket på to veker denne sesongen.

– Det er utfordrande med vêret, og i tillegg fiskar vi jo 14–15 timar herifrå, nord for Shetland, så det er eit strekke ein ikkje klarar utan greitt og stabilt vêr, seier han.