Kavringen:

Bremanger i KM-finale i 93

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Brem­an­ger: På det­te bil­det ser vi da­me­lage­ne til Kaup­an­ger (t.v.) og Brem­an­ger un­der in­nen­dørs KM i Sogn og Fjordane i de­sem­ber 1993. Krets­mes­ter­ska­pet fore­gikk i Strynehallen, og med nes­ten 40 her­re­lag og 8 da­me­lag blei det spilt over 70 fot­ball­kam­per lør­dag og nes­ten 40 søn­dag. Av de lo­ka­le lage­ne var det bare BIL-da­me­ne som nåd­de fram til fi­na­le, og i fi­na­le­kam­pen blei det 4-1-sei­er til for­hånds­fa­vo­rit­ten Kaup­an­ger over BIL. Brem­an­ger-spil­ler­ne er f.h. Lene Ig­land, Anet­te Ig­land (skjult bak Lene), Lin­da Nybakk, Tu­rid Torv­an­ger, In­ge­bjørg Ig­land, An­net­te Svar­stad, The­re­se Fan­øy og Monica Did­rik­sen. BIL-må­let var det Anet­te Ig­land som scora, iføl­ge Fjor­de­nes Ti­den­des re­fe­rat.