Godtok ikke bytte av jobbsted for kommunalsjefene i Kinn

Da prosjektrådmannen antydet at det kunne være aktuelt å diskutere om jobbsted for stillingene kommunalsjef helse og kommunalsjef oppvekst kunne bytte plass, økte temperaturen i salen under fellesnemnda i Kinn sitt møte denne uken.

Regelbrudd: Nils Myklebust mente Heggheim gikk mot vedtaket. 

Nyheter

Bakgrunnen var ansettelsene som nettopp er gjort. Ellen Jåvold, som er tilbudt stillingen som kommunalsjef oppvekst er fra Vågsøy, men skal ha jobbsted Flora, mens Norunn Stavø, som er tilbudt jobben som kommunalsjef helse, er fra Flora og skal ha jobbsted Vågsøy. Jobbsted er bestemt i intensjonsavtalen og punktene om delt kommunesenter. Men Heggheim mente et bytte burde kunne diskuteres ettersom det var snakk om like «tunge» stillinger, og byttet bare var å regne som praktisk løsning.