126 søkere til 10 nye rekrutteringskvoter

Søndag 7. oktober gikk fristen ut for å søke nye deltageradganger eller såkalte rekrutteringskvoter, og det har meldt seg 126 søkere innen fristen, melder Fiskeridirektoratet.

  Foto: Julianne Flølo

Nyheter

Det kan tildeles 10 nye deltageradganger i 2019 for fiskere på Blad B (fiske som hovedyrke) født i 1988 eller senere. Slike rekrutteringskvoter er blitt tildelt hvert år de siste årene, og er en mulighet for yngre fiskere til å skaffe seg et mer forutsigbart utkomme som yrkesfisker i lukket gruppe for kystfiskefartøy.


Gler seg over at fleire vel marine fag

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) var full av framtidstru etter å ha besøkt lærlingar og elevar ved dei «blå faga» ved Måløy vidaregåande skule.

Deltageradgangen kan ikke selges eller omsettes på annet vis og skal knyttes til en person og ett fartøy.

Det er flest søkere fra Nordland med 36, mens det er kommet 23 søknader fra fiskere bosatt i Finnmark. Det er søkere fra alle fylker fra Rogaland og nordover. Færrest av disse har Sogn og Fjordane og Rogaland med åtte søkere i hvert av fylkene. I utlysingen oppfordres kvinner til å søke, men det ser ikke ut til at oppfordringen har blitt lagt spesielt merke til da kun seks kvinner har søkt.


Vart freista til ein karriere innan fiskeri

Museumsbåten Haugefisk har gjeve 9.-klassingar langs kysten innblikk i linefiskehistorie dei siste vekene. Fleire av elevane som var med frå Selje skule seier at ein yrkeskarriere innan fiskeri freistar.

Det er Fiskeridirektoratet region Nord som behandler alle søknadene uavhengig av hvilke region søkerne hører hjemme i. Nå venter en hektisk saksbehandling slik at de 10 nye deltakeradgangene skal være klare innen 1. januar 2019.