Kom med bøn til politikarane

– Vi håpar at dei eldre blir behandla som individ og ikkje sett bort i ein krok som umælande dyr, sa Johanne Nilsen (82) til politikarane under synfaring på Stadlandet eldretun.
Nyheter

Bakteppet for synfaringa er forfatninga til eldretunet og kartlegging av kva som trengst å bli gjort innanfor helsesektoren i Selje kommune. Åge Starheim, leiar for Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, meiner forholda er kritikkverdige.