– Må stramme inn

Senterpartipolitiker Nils Myklebust håper alle etter det felles kommunestyremøtet i Kalvåg har fått øynene mer opp for det han ser som manglende realisme i Kinn-prosjektet.

Nils Myklebust håper på en grundig og realistisk debatt rundt investeringsplanene, og at en nå er enige om å sette tæring etter næring.  Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

Etter et todagers møte i Kalvåg, for rundt 60 kommunestyrepolitikere fra Flora og Vågsøy, der begrep som bærekraftig økonomi og realisme i investeringsplanen ble flittig brukt, håper den garvede senterpartipolitikeren at en nå kan ta de nødvendige grepene for å møte utfordringene i Kinn på riktig måte.