«Likestilt – Tilbakeblikk»:

– Vi jobber smart og annerledes

Hver søndag gir vi deg et tilbakeblikk på sakene som har vært på trykk i forbindelse med reportasjeserien «Likestilt» i Fjordenes Tidende. «Likestilt» ser nærmere på kvinners hverdag i 2018.

Arbeidshverdagen til renholderne i Vågsøy har forandret seg drastisk de siste årene. I dag gjør de ikke bare rent i kommunale bygg, de leverer også mat for hjemmesykepleien og vasker klær for beboere på sykehjem. På bildet: Elin Refvik. Alle foto: Christina Cantero 

likestilt
  • Reportasjeserie som ble startet i Fjordenes Tidende i mars 2017. Prosjektet har som mål å sette fokus på kvinners hverdag, samt å få flere kvinnelige kilder i avisa.
Nyheter

Bildet av «vaskedamer» med vaskebøtte og fille er for lengst borte. Hverdagen til renholderne i Vågsøy er en helt annen.

– Renholdsarbeid er ikke noe lavstatusyrke. Hadde ikke vi vært her, hadde ingen vært her. Uten oss hadde folk blitt syke av støv og sterke lukter. Jeg synes alle andre også bør skjønne at det å være renholder, det er store greier. Det er ikke bare å gå rundt med en mopp.

  • Les mer om «Likestilt» her

Det slår Tove Lill Refvik Volle, ledende renholder i Vågsøy kommune, fast. Hun har ansvar for 23 renholdere og 40.000 kvadratmeter byggmasse som skal holdes rent i hele kommunen.

Vågsøy-renholderne har en unik måte å jobbe på, forteller Refvik Volle:

– Vi jobber smart og annerledes. Det vil si at renholderne ikke har faste bygg de jobber på, men at de rullerer. Vi bytter ikke bare på hvilke bygg vi vasker, men også kollegaene. Det er flere fordeler med dette, påpeker lederen, som raskt skyter inn at sykefraværet blant annet har gått ned etter at de innførte denne ordningen for et par år siden.

På hjemmebesøk: Elin Refvik drar hjem til Annie Skomsø for å levere middagsmat. For et par år siden var det hjemmesykepleien i Vågsøy som tok seg av slike hjemmeleveringer. 

 

Og det er ikke bare den praktiske løsningen på renholdsarbeidet som gjør arbeidet variert. De ansatte har ikke bare ansvar for å holde det rent i de ulike lokalene – de bringer også middag til brukere av hjemmesykepleien. Tidligere var dette en oppgave som helsepersonellet selv utførte, men etter en omlegging for et par år siden tok renholderne over denne oppgaven.

Letter arbeidsdagen

– Det blir gjort på denne måten slik at helsepersonell får bruke arbeidstiden sin til sine spesialfelt. Kompetanse innenfor helse er en arbeidskraft som er sårt tiltrengt i Vågsøy. Som renholdere er vi positive til å ta på oss andre oppgaver, sier Refvik Volle og viser til at de også jobber på vaskeriet på Kulatoppen bu- og omsorgssenter.

– Vi liker den måten å jobbe på, samtidig som vi letter arbeidsdagen for dem som jobber innenfor helse. De har mange brukere og mye å gjøre, samtidig som kommunen har problemer med å skaffe kvalifisert personale innenfor helse, supplerer hun.

Fagbrev

Som leder er Refvik Volle opptatt av utvikling og kompetanse for de ansatte. Av de 23 renholderne i Vågsøy har nesten alle fagbrev.

– Det er en veldig god ting å ha. Noen tror jo at alle kan vaske, mens vi som har fagbrevet vet at det er annerledes enn man tror. Folk flest som vasker tenker ikke over hva slags vegg eller gulv de vasker, og hva det tåler.

Med nettbrett: Med nettbrettet på fanget er Elin Refvik klar for neste oppdrag. Ved hjelp av elektroniske renholdsplanlegging slipper de papir og blyant. 

 

Siden 2008 har renholderne i Vågsøy gått gjennom to runder med kompetanseheving.

– Har man fagbrev, får man mer interesse for arbeidet og tar lettere i bruk nye metoder, i tillegg til at man selvfølgelig får bedre lønn, sier hun.

Utdanningstilbud

Tove Lill Refvik Volle har også tatt initiativ overfor fylkespolitikerne for å få overflateteknikk som studieretning ved Måløy vidaregåande skule. Denne studieretningen tilbys kun få steder i landet, og man må reise langt fra ytre Nordfjord for å finne et studiested som tilbyr dette. Hun mener det er flere grunner til at MVS bør tilby dette som studieretning.

– Jeg mener vi bør fortsette framsnakking av renhold og skape en arena som gjør at de unge i dag velger å utdanne seg til renholdsoperatører. Jeg håper denne linja kan komme til MVS eller andre steder i fylket vårt, avslutter Refvik Volle.