Samspelar med skule og næringsliv

Samspelet med skulemiljøet i Måløy er ein viktig del av SIM. Det er om lag 50 vidaregåande elevar og 30 frå fagskulen som tek kurs årleg.

Simulator: Ein del av kursopplæringa hjå Sikkerheitssenteret går føre seg i slike simulatorar, hjelpemiddel dei deler med fagskulen. 

Nyheter

– Vi starta med tre tilsette i år 2000, og fokuserte mest på fiskeri i byrjinga. Hurtigbåtkursa kom nokre år seinare, då auka vi til fire tilsette, fortel avgåande leiar Svein Holvik om utviklinga.