Har regnet med 70.000 bassenggjester

I kostnadskalkylen etter modell av Ulsteinbadet, har en forutsatt 70.000 gjester årlig for å kunne drifte svømmeanlegget.

Ulsteinbadet: Vågsøy kommune har tatt utgangspunkt i Ulsteinbadet når de har skissert en svømmeanleggsløsning for Vågsøy. Foto: Ulsteinbadet 

Nyheter

Svømmeanlegget er anslått til å koste 149 millioner kroner. Av dette er Vågsøy kommune sin andel 37 millioner, mens det resterende fordeler seg slik: