Riggar seg for nye tider med skipstunnel

Pelagia Selje ser store fordelar med den planlagte Stad skipstunnel og har utviklingsplanar knytt til tunnelen.

Dette skal på boks: Makrellen i denne delen av produksjonen skal bli Makrell i tomat. Wenche Nygård nærmast. 

Nyheter

Verksemda ligg ved fjorden like ved der innslaget til skipstunnelen er planlagt på Selje-sida.