Svømmeanlegg:

Slåss for den «fornuftige» løsningen

Geir Oldeide (R) prøvde å få med seg kommunestyrekollegene på å stoppe svømmeanlegg-utbygging i Vågsøy mens den ennå er på tegnebrettet.

Geir Oldeide (R) ønsker seg også svømmeanlegg i Vågsøy, men ser ikke mulighet for at økonomien tillater det. Derfor ville han stoppe anlegget tidlig i prosessen. Men han fikk ikke med seg resten av kommunestyret på tanken. Foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

– Jeg spekulerte på når det første gang ble reist forslag om et svømmeanlegg i Vågsøy. Jeg tror det må ha vært på 80-tallet. Vi har sagt vi trenger dette i mange år, men gang på gang blir det skrinlagt i budsjettprosessene. (...) Jeg tror ikke vi er i en slik situasjon at vi har bedre råd nå enn vi har hatt før. Det er det som er de faktiske forhold. (...) Jeg tenker at slik det ser ut nå, så er jeg forberedt på å si nei allerede nå, sa Geir Oldeide til kommunestyret, og pekte på at driften kom til å bli det aller mest utfordrende.