Må kutte 27 millionar for å kome i mål

Kutt i flyktningtenesta, nedbemanning og auka eigedomsskatt er alternativ som administrasjonen skal vurdere for å kutte 27 millionar i Eid sitt budsjett for neste år

Ser på kutt: Rådmann Åslaug Krogsæter i Eid kommune ser på moglege kutt for å dekke inn dei 27 millionar kronene ein manglar for å få Eid-budsjettet i balanse.   Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

Under formannskapet i Eid torsdag ønskte rådmannen innspel til kva administrasjonen bør sjå på med tanke på moglege kutt i neste års budsjett.