Nye medlemmer i fellesnemda for Kinn

Anett Berg, Vågsøy Høyre, hadde sitt første fellesnemndmøte tirsdag som arvtaker etter Rolf Domstein som måtte trekke seg på grunn av egen arbeidssituasjon.

Anett Berg er nytt fast medlem i fellesnemnda for Kinn, mens Morten Hagen (H) er nytt medlem i gruppa for politisk organisering og valg. Hagen er vara til fellesnemnda. Edvard Iversen (V) er allerede medlem i nemnda. Foto: Svanhild Breidalen 

Nyheter

Kommunestyret i Vågsøy valgte Berg til vervet i kommunestyremøtet torsdag.

Rolf Domstein ledet også den politiske arbeidsgruppa for politisk organisering og valg 2019, men Berg så ikke at hun hadde kapasitet til ta på seg denne lederrollen.

I stedet bestemte fellesnemda at Jan Henrik Nygård (Flora Venstre) overtar lederskapet for denne gruppa. Morten Hagen (Vågsøy Høyre) ble valgt som medlem i gruppa.

Siden Flora-politiker Bente Frøyen Steindal også må trekke seg fra fellesnemnda, er det også behov for ny leder av den politiske arbeidsgruppa for interkommunale samarbeid. Her ble nemndsmedlem Ola Teigen foreslått og valgt av fellesnemnda.

Nytt medlem i fellesnemnda etter Steindal skulle avgjøres i Flora bystyre tirsdag ettermiddag. Her er Solveig Willis (Ap) kandidat.